Jump to content

Školení, oceňování a posudky

Školení  - kurzy

IT forenzní institut organizuje kurzy a školení v oblasti bezpečnosti informací (podle ČSN a dalších standardů a norem řady ISO/IEC 27000), zabezpečení informačních systémů (zákon o kybernetické bezpečnosti, systém řízení bezpečnosti informací, dat a údajů - ISMS) a ochrany dat (Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajůGDPR).

Ohodnocení - oceňování - odhad

  1. Ocenění - valuation
  2. Ohodnocení - evaluation, rating, assessment
  3. Odhad - estimation, assessment, guess, appraisal

Posudky - testování - audity

  1. Poradenská a konzultační činnostzpracování odborných studií a posudků 
  2. Testování, měření, analýzy a kontroly (audity) SW/HW - forenzní laboratoř
  3. Audit informačních technologií nebo audit informačních systémů je zkoumáním kontrol řízení v rámci infrastruktury informačních technologií (IT). Vyhodnocení získaných důkazů určuje, zda informační systémy chrání aktiva, udržují integritu dat a efektivně fungují pro dosažení cílů nebo cílů organizace. Forenzní audit, vyšetřovací prověrka, případně forenzní šetření jsou odlišné aktivity od běžného auditu, neboť se jedná o prošetření toho, zda je či není stav IT v souladu se zákony a ostatními předpisy.

Kontaktní informace

IT Forensic Institute s.r.o.
Na Florenci 1055/35
Praha 1 - Nové Město
110 00
Česká republika
IČ:
DIČ
Poštovní adresa: IT Forensic Institute s.r.o. Bělohorská 1652/104, 169 00 Praha 6 Břevnov