Jump to content

Naše služby

Poskytujeme profesionální posudky, abychom ochránili naše klienty od začátku nejistoty jakou hodnotu má věc, majetek nebo dílo.

Výsledkem je stanovení ceny movitých i nemovitých věcí, zjištěním ceny nehmotného a finančního majetku. 

Naše specializace je na moderní informační technologie (Na taková zařízení - obecně v moderní elektronice jakými jsou mobily, tablety, osobní počítače, nosiče dat, hudební, zvuková a obrazová digitální technika tj věci, kde jsou využívány informační technologie.).

  • Výpočetní technika
  • Kancelářská technika
  • Informační technologie
  • Licence software a jiným digitálním autorským dílům
  • Autorská práva k programům
  • Umělecká díla vytvořená nebo interpetovaná pomocí digitálních technologie
  • Elektronika
  • Registrační pokladny
  • Systémy hudební, zvukové a obrazové elektroniky
  • Zvukové a obrazové nosiče

K čemu se zhotovuje znalecký posudek?
Soudní znalec svým znaleckým posudkem pomůže při posouzení vlastností
- přístroje či software a míry jejich shody s tím, jak jsou deklarovány v standardu (normě)
- díla k účelům objektivizace autorských a souvisejících práv
- certifikace přístrojů, hardware a software
- stanovení hodnoty nebo různých druhů cen
Soudní znalec je osloven obvykle při sporech a to jak soudních, tak mimosoudních záležitostech.

Posudky vypracujeme k návrhům zadání (odhad cen díla a dodávek) a k ohodnocení nabídek ve výběrových řízení v oblasti informačních a komunikačních technologií
- CPV72110000-9, CPV72223000-4, CPV72224100-2 a CPV72150000-1.

Ve spolupráci s experty, soudními znalci a znaleckými ústavy poskytujeme služby forenzní laboratoře, kde jsou moderními forenzními softwarovými nástroji zkoumány mobilní telefony, tablety, notebooky, paměťová úložiště (USB flash, NAS, externí disky) osobní počítače, servery a další technika. Je možné obnovit smazaná data na pevných discích, mobilních telefonech, SD kartách, USB fleškách, klíčenkách. Dále je možné dohledat a analyzovat elektronickou komunikaci E-mailem, messangerem, skypem nebo i jinými aplikacemi.

Posudky, odborná stanoviska, expertýzy poskytuje IT forenzní institut hlavně v oboru kriminalistika, specializace bezpečnost a ochrana dat, počítačová a informační kriminalita a v oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika specializace vývoj software, autorská práva k programům.

Kontaktní informace

IT Forensic Institute s.r.o.
Na Florenci 1055/35
Praha 1 - Nové Město
110 00
Česká republika
IČ:
DIČ
Poštovní adresa: IT Forensic Institute s.r.o. Bělohorská 1652/104, 169 00 Praha 6 Břevnov